Reflex WMS för logistikhantering av farmaceutiska och kosmetiska produkter

Företag inom läkemedels- och kosmetikbranschen måste kunna förlita sig på att logistiken är felfri för att säkerställa sin tillväxt, skydda sin lönsamhet och stärka sin varumärkesimage. Med Reflex WMS hjälper vi dem att förena proaktivitet, anpassningsförmåga, regelefterlevnad och kostnadskontroll.
Vårt WMS ger ett svar på alla logistiska utmaningar för distributionslager inom läkemedels- och kosmetiksektorn:
  1. Hantera ett stort antal produkt- och förpackningsreferenser, trots variationer mellan olika länder
  2. Säkerställ strikta standarder vad gäller säkerhet, kvalitet och spårbarhet
  3. Leverera en exceptionell servicegrad & kvalitet till flera distributionskanaler, i B2Boch B2C
  4. Kan snabbt anpassas till kampanjer, lanseringar och säsongsvariationer
  5. Få kontroll över logistik-, lager- och transportkostnader

Säkerhet, spårbarhet och kvalitetsuppföljning

Reflex WMS garanterar hantering av ditt företags lager av farmaceutiska och kosmetiska produkter i enlighet med regulatoriska krav (farliga produkter, tidsfrister, partier, serienummer etc.). Vår lösning erbjuder också spårbarhet och kvalitetsuppföljning av dina logistikflöden.

Ett WMS anpassat och anpassningsbart till olika flöden

Reflex WMS kan hantera ett brett utbud av produkttyper i små och stora volymer och erbjuder många konfigurationsalternativ för att anpassa sig till din verksamhets särdrag: mottag med sortering, plockmetoder anpassade efter ditt företags distributionskanaler (stormarknader, varuhus, specialiserad distribution, apotek, e-handel, etc.), överföringar mellan siter, cross-docking, sampackning och kittning, produktionslogistik , automation etc.

Värdeadderande tjänster för utleveranser

Reflex WMS ger också produktivitetsvinster genom att hantera värdeadderande tjänster för kundorder före leverans: kittning, sampackning, märkning, emballering, marknadsföringslogistik etc.

Är du redo att ta din logistikhantering till nästa nivå?

Beställ en demo eller kontakta våra experter.