Reflex WMS för logistikleverantörer (3PL)

Som logistikleverantör måste du förnya dig och erbjuda dina kunder fler och fler mervärdestjänster samtidigt som du begränsar kostnaderna och bevarar dina marginaler. Med våra mer än 50 tjänsteleverantörer med Reflex WMS installerat hjälper vi dig att införa effektiva logistikprocesser.

Reflex WMS bygger på mer än 30 års erfarenhet och är byggt för att serva de behov som 3PL bolag dagligen ställs inför :

  1. Att hantera varierande aktiviteter och produkter genom en lösning som smidigt kan användas för många olika siter, flöden och kunder samtidigt
  2. Att hantera alla typer av logistikflöden, enkla eller komplexa, B2B, e-handel och alla övriga kanaler
  3. Att leverera tjänster av högsta kvalitet samtidigt som du ökar produktiviteten
  4. Att integrera nya aktiviteter snabbt genom att integrera dem i befintliga processer
  5. Att styra ditt företags logistikprestanda genom dashboards, instrumentpaneler och indikatorer i realtid (KPI)

Förenklade och industrialiserade installationer

För att påskynda och industrialisera implementeringen av nya kunder och verksamheter erbjuder Reflex WMS möjligheten att duplicera en konfiguration som gjorts för en liknande verksamhet så att man istället kan koncentrera sig enbart på konfigurationen av de specifika egenskaperna hos de nya logistikflöden sombehöver konfigureras.

En anpassningsbar logistiklösning

De många olika funktionerna i Reflex WMS gör att du kan enkelt kan konfigurera Reflex WMS till ditt företags logistikprocesser.

För tjänsteleverantörer som vill ha ett skräddarsytt logistikhanteringsverktyg som bygger på Reflex tillförlitlighet erbjuder vi en unik lösning på marknaden: utvecklingskit (Reflex SDK) och en modul utformad för att automatisera tester (Reflex TDK) så att tjänsteleverantörerna kan utforma och utveckla sitt system helt självständigt.

Lätt och snabbt att lära sig

Det intuitiva användargränssnittet gör vårt lagerhanteringssystem lätt att lära sig, vilket underlättar särskilt för säsongsanställda operatörer.

Är du redo att ta din logistikhantering till nästa nivå?

Beställ en demo eller kontakta våra experter.