Juridiskt meddelande

Ansvarar för webbplatsen www.reflex-logistics.com gör:

HARDIS Groupe
SAS au capital de 11 173 146 Euros
RCS de Grenoble n° 513 852 657
Momsregistreringsnummer FR33513852657

Huvudkontor:

34, rue de la Tuilerie
38170 SEYSSINET-PARISET
FRANKRIKE
Tfn: 0033 (0)4 76 70 80 50
E-post: informations@hardis.fr

Webbplatsen www.reflex-logistics.com drivs av:

HARDIS Groupe, SAS
34, rue de la Tuilerie
38170 SEYSSINET-PARISET
FRANKRIKE
Tfn: 0033 (0)4 76 70 80 50

Immateriella rättigheter

Innehållet på www.reflex-logistics.com innehåller många element (texter, media, grafik, ritningar, varumärken etc.) som skyddas av immaterialrättsliga lagar och i synnerhet av upphovsrättslagen.

All partiell eller fullständig reproduktion, representation, ändring eller publicering av webbplatsens innehåll, i alla former, är förbjuden och kan bli föremål för rättsliga åtgärder i enlighet med artikel L335-3 i den franska lagen om immateriella rättigheter.

HARDIS Groupe äger följande varumärken:

  • Reflex Solutions

Reproduktion, representation, anpassning eller användning av dessa uppgifter i någon form som inte uttryckligen har godkänts av HARDIS Groupe är strängt förbjudet och skulle utgöra en överträdelse med rättslig påföljd enligt artiklarna L716-1 och den franska lagen om immateriella rättigheter.