Produktionslogistik

Atrya-koncernen väljer Reflex WMS för att hantera logistiken för sina tjugo produktionsanläggningar

Bransch:
Lösningar för hemmet
Anläggningar:
20 produktionsanläggningar i Frankrike, Tyskland, Belgien och Schweiz
Lösning:
Reflex WMS

Experterna från Hardis stöttade oss genom hela förändringen, vilket inte alltid var lätt. Reflex WMS har en mycket strukturerande effekt och har tvingat oss att se över och harmonisera många affärsprocesser

Thierry Heinrich
Logistikchef hos Atrya-koncernen

Sammanfattning:

Den kraftigt växande Atrya-koncernen behövde ett lagerhanteringssystem för att homogenisera sina logistikprocesser och skapa synergier mellan de olika produktionsenheterna. Reflex WMS kunde anpassas till de specifika funktionerna i koncernens olika verksamheter. Atrya har nu ett standardiserat, pålitligt och skalbart logistikhanteringssystem som kan stödja företagets utveckling på lång sikt.

Bakgrund och mål

Tryba grundades 1980 och har stadigt vuxit till att bli en av Europas ledande tillverkare och distributörer av lösningar för hemmet: fönster, dörrar och vinterträdgårdar, fönsterluckor och garageportar, invändiga och utvändiga snickerier till byggarbetsplatser samt nya energikällor. Koncernen blev 2004 Atrya men behöll Tryba som varumärke för snickerier och har mer än 1 900 anställda och 20 produktionsanläggningar i Frankrike, Tyskland, Belgien och Schweiz.

Historiskt sett har varje fabrik skött sin egen produktion, orderplockning och sändningar. För att kunna följa den starka tillväxten på europeisk nivå inledde företagets grundare Johannes Tryba 2009 ett omfattande projekt för att homogenisera företagets metoder och logistikverktyg. Fyra projekt genomfördes samtidigt: utarbetande av ett logistiksystem, hantering av onlinebeställningar, transporthantering (TMS) och slutligen lagerhantering (WMS).

Lösningen

När det gäller WMS-lösningen rådfrågades sex företag i samband med en anbudsinfordran där Hardis Group kunde visa sin kapacitet att genom Reflex WMS-lösningen svara på de särskilda behoven hos Atryas verksamhet. Det handlar om hantering av allt från produktion till beställning, sändning av skräddarsydda snickerier och transport till olika typer av kunder (specialvaruhus, hantverkare, privatpersoner med mera).

Från och med 2010 arbetar Atrya och Hardis Group tillsammans för att definiera de tekniska kraven och de specifika operativa processer som ska integreras i systemet. Efter att ha utvecklat en algoritm för att identifiera varje produkt individuellt istället för efter ett standardiserat sortiment, och för att i farten omräkna vilka sträckor transportörerna gjorde, började man 2012 använda Reflex WMS på tre anläggningar. Optimeringar gjordes sedan för att påskynda införandet på andra produktionsanläggningar samtidigt som hänsyn togs till de operativa särdragen på varje anläggning.

Fördelar
  • Standardisering av logistikmetoder i det europeiska fabriksnätverket
  • Produktivitetsvinster vid orderplockning
  • Ökad kvalitet på servicen till kunderna och distributionsnätet
  • Optimering av produktions- och transportkostnader
  • Spårning av de partier som transporteras