Gör-det-själv

Castorama använder Reflex WMS på sina nio logistikanläggningar

Bransch:
Gör-det-själv-butiker
Anläggningar:
Nio lager som ansvarar för leveranser till över 100 butiker samt hantering av e-handelsbeställningar
Lösning:
Reflex WMS

Projektet kommer totalt att ha kostat över tre miljoner euro. De många vinster och optimeringar som Reflex genererar gör att vi kan uppskatta vår avkastning på investeringen till endast tre år och några månader,

Jimmy Ketelers
Ansvarig för Program Logistics & Third Party på Kingfisher

Sammanfattning:

Castorama har implementerat Reflex WMS på sina nio logistikanläggningar och ersatt de fyra verktyg som tidigare användes. Den nya lösningen som kan tillgodose företagets alla behov (lagring, cross-docking och e-handel), har gjort det möjligt att harmonisera och optimera hela leveranskedjan. Med ett enda verktyg som hanteras i Hardis Groups privata moln delades de direkta IT-kostnaderna omedelbart med tre.

Bakgrund och mål

Castorama grundades 1960 och har ett nätverk med över 100 butiker och en e-handelssajt för att marknadsföra sina produkter (över 50 000 artiklar där 10 500 kan köpas online). Sedan 2002 är företaget en del av Kingfisher-koncernen som är ledande i Europa och nummer tre i världen inom gör-det-själv och hushållsapparater.

Fram till 2008 använde Castorama fyra olika lösningar för att hantera verksamheten på de nio anläggningar som ansvarade för att förse butikerna med varor och skicka e-handelsbeställningar. Förutom att processerna skiljde sig åt på de olika platserna och att det saknades en övergripande vision för logistikflödena medförde de många verktygen betydande kostnader: flera licenser, förvaltning av IT-infrastrukturer, funktionella uppgraderingar som måste genomföras i varje system och så vidare.

2008 beslutade företagets logistikteam att förse alla anläggningar med samma programvara, oavsett vilken verksamhet de bedriver: lagring, cross-docking eller e-handel.

Lösningen

Av de fem företag som svarade på anbudsinfordran hamnade Hardis Group snabbt högst upp på listan för sin förmåga att täcka alla behov: programvarulösning som hostas av Hardis Group, övertagande av det befintliga systemet och integrering med andra delar av informationssystemet, dataförvaltning och slutligen de särskilda anpassningar som Castorama behövde för cross-docking. Allt detta med ett fast pris för hela tjänsten.

I juni 2008 bekräftades valet av Reflex WMS. I januari 2009 installerades lösningen på plattformen i Châtres och därefter på Castoramas åtta andra logistikanläggningar (tre cross-dockinganläggningar och fem lageranläggningar) mellan mars 2010 och oktober 2011.

Fördelar
  • Standardisering av logistikprocesser på alla anläggningar
  • 15 % ökad produktivitet på de anläggningar som har övergått till röststyrning
  • 1 % minskning av transportkostnaderna
  • De direkta IT-kostnaderna delas omedelbart med tre
  • Butikerna får insyn i beställningarnas status i realtid
  • Fullständig spårbarhet av flöden