Konsumentprodukter

Cémoi-koncernen styr fem av sina logistiklager i realtid med Reflex WMS

Bransch:
Jordbruk och livsmedel
Anläggningar:
23 anläggningar i hela världen
Lösning:
Reflex WMS Web

Med hjälp av Reflex instrumentpanel kan lagercheferna med några få klick skapa sina egna styrpaneler anpassade till de specifika egenskaperna hos verksamheten på varje anläggning. Varningar kan konfigureras så att de vid behov kan omdirigera resurser, uppdrag och resurser i realtid när det är nödvändigt.

Ludovic Knysz
Logistikansvarig på Cémoi Chocolatier-koncernen

Sammanfattning:

Cémoi-koncernen har varit kund hos Reflex WMS sedan 1999 och installerade 2018 Reflex Web på fem av sina lager i Frankrike och Spanien. Med hjälp av anpassningsbara dashboards för hantering av verksamheten i realtid har platscheferna tillgång till relevanta indikatorer för att mäta logistikprocessernas effektivitet och får varningar om det uppstår problem eller om målen inte uppnås. De kan sedan vidta omedelbara avhjälpande eller förebyggande åtgärder.

Bakgrund och mål

Cémoi-koncernen är ett familjeföretag sedan tre generationer tillbaka och Frankrikes främsta chokladtillverkare. Företaget har 23 anläggningar i Europa, USA, Afrika och Asien. Av företagets 3 400 anställda är 2 200 baserade i Frankrike och 10 av företagets 14 produktionsenheter ligger i Frankrike. Cémoi är den sista stora franska chokladtillverkaren som kontrollerar hela kedjan, från kakaobönan till den färdiga produkten, och under 2017 tillverkade man hela 260 000 ton choklad. Företagets omsättning överstiger 800 miljoner euro.

I centrum för Cémois processer står logistiken med inköp, mottagning och lagring av råvaror, halvfabrikat, färdiga produkter samt förpackningar. Företaget levererar sina produkter till kunder inom detaljhandeln (B2C) och företag för industriell bearbetning (B2B) från nio platser. Fyra av dem (tre i Frankrike och ett i USA) tillhandahålls externt och de övriga fem (fyra i Frankrike och ett i Spanien) ägs av koncernen. För att hantera det egna lagret med en sammanlagd yta på 55 000 m2 och en lagringskapacitet på 70 000 platser i pallställ valde Cémoi 1999 Reflex WMS som körs på AS/400-servrar.

Lösningen

Under andra halvåret 2016 började Cémois ledning fundera på att övergå till Reflex Web för att kunna utnyttja lösningens nya funktioner, särskilt hantering av logistik i realtid och dess mer intuitiva gränssnitt. Projektet inleddes under första kvartalet 2017 med en grupp bestående av en projektledare, ansvarig för varje logistikanläggning, logistikchefen för koncernen och IT-avdelningen för att genomföra analysen av vilka funktionella krav som fanns. Efter att ha fått utbildning i användningen och konfigurationen av Reflex Web fortsatte Cémois IT-avdelning att konfigurera lösningen i nära samarbete med logistikgrupperna. Övergången slutfördes i april 2018 ,

Fördelar
  • Styrning av logistikverksamheten i realtid
  • Möjlighet att anpassa instrumentpaneler och varningar efter aktiviteter
  • Ergonomisk och skalbar lösning för logistikhantering
  • Uppgifternas tillförlitlighet och fullständig spårbarhet av flöden