Distribution

Mekanisering med Reflex WMS: Covap minskar antalet fel vid orderplockning med 95 %

Bransch:
Distribution
Anläggningar:
Ett lager på 12 000 m2
Lösning:
Reflex WMS

Vårt mekaniseringssystem styrs av Reflex WMS. Denna förändring i logistikorganisationen har lett till en markant förbättring av den operativa prestandan samt kvaliteten på servicen till våra medlemmar.

Wilfried Ferré
logistikchef på Covap

Sammanfattning:

Efter implementeringen av ett lager- och transportsystem för backar som styrs av Reflex WMS, vår programvara för lagerhantering, kan Covap, som är ett kooperativ i Vendée med 500 anslutna hantverkare, nu behandla 60 beställningar samtidigt på två plockbord jämfört med åtta tidigare, och man har upplevt en 95-procentig minskning av antalet fel under orderplockningen.

Bakgrund och mål

Covap ligger sedan 1982 i La Chaize-le-Vicomte i Vendée i Frankrike och är ett inköpsgruppskooperativ som förser 500 hantverkare (elektriker, rörmokare och reparatörer av hushållsapparater med mera) med värme, el, sanitet, VVS, kök och vitvaror.

Sedan 2016 har man på Covap implementerat Reflex WMS System för att hantera företagets logistikplattform på 12 000 m2 där det lagras 20 000 produkter. Under 2019 tog man en staplingskran och ett transportband för backar i bruk, tillsammans med ett viktkontrollsystem för att absorbera verksamhetens tillväxt och på ett effektivare sätt kunna bearbeta de 3 000 orderrader som tas emot per dag (motsvarande 300 till 500 beställningar i genomsnitt). Minilastkranen sköter lagringen av 10 000 små objekt och automatiserar deras väg till orderplockningsborden.

Lösningen

I och med implementeringen av detta mekaniseringssystem har logistikprocesserna setts över, vilket innebär att när en medlem gör en beställning på e-handelssidan överförs den till ERP-systemet och sedan till Reflex. WMS fördelar plockningen efter produkttyp: beräknar operatörernas plockningsvägar (”man to gods”) och hanterar sändningen av en transportorder för rätt back från staplingskranen till de två orderplockningsutrymmena (”goods to man”). När dessa steg har genomförts uppdateras Reflex WMS och sedan ERP automatiskt. Varje beställning konsolideras sedan för att skickas till transportbryggorna, med en cut off klockan 18 för leverans nästa dag.

För att undvika muskel- och skelettbesvär på grund av flyttning av tunga produkter kommer kooperativet att utrustas med två nya minilastkranar och pallstaplare. Samtidigt kommer man, efter en sammanslagning med Coopérative des artisans girondins (COPAGIR), att öppna en andra plattform i Gironde. I båda fallen kommer Reflex WMS att styra logistikprocesserna.

Fördelar
  • Förbättrad kvalitet på tjänsterna till medlemmarna
  • 95 % minskning av antalet orderplockfel
  • Ökad produktivitet: 30 beställningar hanteras nu samtidigt på vart och ett av de två borden, jämfört med fyra tidigare.
  • Tillförlitlighet hos lagerinformation för små artiklar med implementering av en roterande inventering