Denkavit använder Reflex WMS för att hantera sin produktionslogistik

Bransch:
Livsmedelssektorn
Anläggningar:
Ett lager på 7 500 m2
Lösning:
Reflex WMS for Factory

Reflex uppfyller alltid våra särskilda önskemål. Vi har bara bett om att ändra en enda sak. Operatörerna är mycket nöjda med produkten. En av de viktigaste framgångsfaktorerna var att våra medarbetare var involverade i projektet.

François van Hal
Group Operations & QHSE / Plant Manager, Denkavit

Sammanfattning:

Denkavit, specialist på livsmedels- och fodertillskott för ungdjur, har valt Reflex WMS for Factory för att hantera logistikflöden i ett nytt lager där man förvarar råvaror på höga hyllor och lagret ligger nära produktionsanläggningen i Voorthuizen i Nederländerna. Efter en lyckad första implementering kommer företaget i nio olika faser att implementera Reflex WMS för all logistikverksamhet vid sina anläggningar i Voorthuizen.

Bakgrund och mål

Denkavit tillverkar och distribuerar foder och kosttillskott för ungdjur. Det nederländska familjeföretaget betjänar kunder i 60 länder från fem fabriker (i Nederländerna, Frankrike, Italien och USA) och två försäljningskontor (i Spanien och Tyskland).

För att öka lagerkapaciteten för råvaror nära sin produktionsanläggning i Voorthuizen (Nederländerna) beslutade Denkavit att bygga ett nytt lager med 20 meter höga hyllor, på en yta av 7 500 m2 och en kapacitet på 15 000 pallplatser. Företaget ville utrusta sig med ett lagerhanteringssystem för att hantera logistikflödena på denna nya anläggning.

Lösningen

Efter att ha studerat erbjudanden från elva företag som erbjuder lagerhanteringssystem, både ur funktionell och teknisk synvinkel, och efter att ha genomfört platsbesök, föll valet i februari 2020 på Reflex WMS. Utöver verktygets flexibilitet som tillgodoser alla våra behov var det också lyhördheten hos Hardis Groups team samt att man erbjöd supporttjänster på nederländska och franska som gjorde att valet föll på dem. Denna sista punkt var viktig eftersom Denkavit också har en produktionsenhet i Frankrike.

Implementeringen av Reflex WMS inleddes i februari 2020 och avslutades i mitten av oktober 2020. Den största utmaningen var att snabbt implementera lösningen inför öppnandet av lagret i november 2020, och då skulle man vara klar med integreringen av alla logistik- och informationsflöden mellan WMS och ERP, produktionsstyrningssystemet (MES) och det halvautomatiska hanteringssystemet (vagnar för trånga utrymmen).

Fördelar
  • Optimering av lagret av råmaterial
  • Sändning av råvaror till produktionslinjerna vid precis rätt tidpunkt
  • Snabb utplacering trots att så många gränssnitt samverkar
  • Lösning som uppfyller alla specifika behov som standard
  • Lätt för operatörerna att lära sig och ta i bruk