Produktionslogistik

Medline använder Reflex WMS för att hantera sitt nya lager

Bransch:
Tillverkning av sterila kirurgiska engångskit
Anläggningar:
Lagerlokal på 4 500 m2 i anslutning till produktionsanläggningen (Châteaubriant)
Lösning:
Reflex WMS

Lösningen skulle vara installerad och i drift på mindre än fyra månader. Detta var en extremt kort tidsfrist som Hardis Group åtog sig att hålla och som också hölls. Stödet från TFCL och teamen från Hardis var avgörande för att detta ambitiösa projekt skulle kunna slutföras i tid.

Loic Le Guéhennec
Projektledare på Medline Assembly France

Sammanfattning:

Medline Assembly France, specialist på montering av sterila kirurgiska engångskit, har implementerat Reflex WMS för att optimera produktionsanläggningens processer för mottagning, lager och leverans av de olika komponenterna i sina kirurgiska kit.

Bakgrund och mål

Medline Industries Group är en av världens ledande tillverkare och distributörer av medicinsk och kirurgisk utrustning för vårdinrättningar med en försäljning på över 8 miljarder dollar. Dotterbolaget Medline Assembly France är specialiserat på montering av sterila kirurgiska engångskit. I företagets monteringsanläggning tillverkas i genomsnitt 14 000 skräddarsydda kit från en katalog med 4 500 artiklar (bisturi, sprutor, nålar, skalpeller, kompresser, kåpor med mera) som tillverkas av mer än 200 leverantörer i Europa, Asien och USA. Dessa kit förbereds och levereras till sjukhus och kliniker i hela Europa från Medlines anläggning i Châteaubriant (Loire-Atlantique).

2015 beslutade Medline Assembly France att börja sköta hanteringen av sin uppströms leveranskedja internt (mottagning och förvaring av komponenter till kirurgiska kit) i ett nytt lager på 4 500 m2 som ligger i anslutning till produktionsanläggningen. För att klara av den ökade aktiviteten och de större lagren beslutade man också att införa ett WMS i detta lager för att optimera de olika logistikprocesserna.

Lösningen

I februari 2017 utlyste Medline Assembly France en anbudsinfordran tillsammans med företaget TFCL (Thierry Fabris Conseil Logistique), som är specialiserat på logistikprojekt. Av de åtta företag som svarade valdes till slut Hardis Group. Förutom Reflex WMS funktionella täckning och tekniska val (fullständiga webbgränssnitt) var det Hardis Groups åtagande att installera lösningen på mindre än fyra månader och företagets förmåga att stödja installationen av lösningen på andra anläggningar, internationellt sett, både på produktions- eller distributionsanläggningar, som avgjorde saken.

Konsulten från TFCL hade utfört funktionsanalysen i förväg. För att projektet skulle kunna slutföras i tid valde man att först fokusera på kritiska processer och funktioner och sedan successivt utveckla dem steg för steg. I juli 2017 var Reflex WMS i drift i det nya lagret. Efter att ha ägnat augusti månad åt att implementera processerna för mottagning av komponenter genomfördes orderplockning och leverans av komponenter till produktionsanläggningen när verksamheten återupptogs efter sommarsemestern.

Fördelar
  • Processer för mottagning, lager och leverans sköts internt
  • Ekonomiska vinster genom hantering av den inkommande leveranskedjan
  • Förbättrad respons och kvalitet på servicen till kunderna
  • Stöd och support vid implementering av lösningen internationellt