Operadores logísticos

Nederländska 3PL Nabuurs tar Hardis Group till hjälp för att modernisera sina logistikverktyg

Bransch:
Logistik
Anläggningar:
14 anläggningar med en total yta på 200 000 m2
Lösning:
Reflex WMS

Tack vare Reflex WMS intuitiva, grafiska gränssnitt kunde våra operatörer snabbt sätta sig in i hur systemet fungerade. På IT-sidan kan vi reagera mycket snabbare och mer självständigt på förfrågningar om processändringar

Mariska de Wildt
IT-chef på Nabuurs

Sammanfattning:

Nabuurs är en logistikleverantör specialiserad på konsumentvaror. Företaget valde Reflex WMS för att ersätta ett gammalt lagerhanteringssystem och för att utveckla sina e-handels- och omnikanaltjänster. Samtidigt har 3PL för avsikt att börja använda Hardis Groups inventeringsdrönare Eyesee.

Bakgrund och mål

Nabuurs är en av de viktigaste leverantörerna av logistiktjänster inom konsumentvaror i Beneluxländerna. Företaget har mer än 20 filialer och över 1 300 anställda. Företaget har en årlig omsättning på över 100 miljoner euro.

Nabuurs använde ett WMS för att hantera sina 14 lager, ägda eller hanterade av en externt företag, med en total yta på 200 000 m2. Men detta WMS var gammalt, utvecklades inte längre och hanterade inte e-handelsflöden som standard. Dessutom kunde de interna teamen inte arbeta självständigt med att genomföra förändringar av processer och logistikflöden. Utifrån dessa brister fattade man beslutet att byta ut det som en del av en ny övergripande IT-plan för att stödja företagets tillväxt.

Lösningen

Efter att ha fått hjälp av en extern konsult med att utarbeta vilka funktioner som krävdes inledde Nabuurs ett samråd med flera WMS-företag, gjorde en kortlista över två och valde slutligen Reflex WMS.

Under 2019 började man använda Reflex WMS för att hantera lagret hos Essity, ett företag specialiserat på tillverkning av hygienprodukter (näsdukar, trosskydd, blöjor med mera). Denna logistikanläggning i Heijen i Nederländerna som levererar både B2B och B2C, har i genomsnitt 16 000 enheter och är direkt ansluten till tillverkningsanläggningen genom ett helautomatiskt system.

Efter denna första framgångsrika implementering började Nabuurs-teamen använda Reflex WMS helt självständigt i ett litet lager i Haps på 3 800 m2. Migreringen av ett tredje lager med flera kunder och flera aktiviteter förväntas vara klar i slutet av 2020. För att påskynda framtida implementeringar planerar Nabuurs IT-team att skapa en kärnmodell.

Hardis Groups innovativa tillvägagångssätt i fråga om logistikutförandet har övertygat 3PL, som nu undersöker parallellt med implementeringen av Reflex möjligheten att använda den autonoma inventeringsdrönaren Eyesee samt överföra en del av sina affärsapplikationer till molnet.

Fördelar
  • Modernisering av logistikverktyg för att stödja tillväxten
  • Förmåga att hantera både B2B- och B2C-flöden (e-handel)
  • Ett smidigt verktyg som möter kraven på processförändringar
  • En lösning som är snabb att lära sig tack vare det intuitiva grafiska gränssnittet
  • Partnerskapsstrategi för innovation inom logistikutförandet