Konsumentprodukter

Pilot förbättrar produktiviteten i sitt logistiklager med 60 % efter att ha implementerat Reflex WMS

Bransch:
Industri
Anläggningar:
Ett lager på 4 500 m2
Lösning:
Reflex WMS Web

Reflex WMS medför med sin strukturerande förmåga optimeringar i alla plocknings- och leveransprocesser. För att ytterligare öka produktiviteten använder vi Reflex WMS tillsammans med Balea-lösningen, vilket gör att vi kan plocka flera beställningar samtidigt och kontrollera vikten i realtid.

Fabien Bessette
Logistikchef på Pilot Corporation of Europe

Sammanfattning:

Pilot, Europas främsta företag inom kvalitetspennor, har implementerat Reflex WMS för att effektivisera och automatisera logistikprocesserna i sitt europeiska lager med en yta på 4 500 m2 (2 500 artiklar, 4 500 pallar). Produktiviteten hos logistikteamen har ökat med mer än 60 % och antalet fel vid orderplockning har minskat med nästan 70 %.

Bakgrund och mål

Pilot grundandes 1918 i Japan och är sedan dess världens andra mest framgångsrika tillverkare av kvalitetspennor. Koncernen finns i fem världsdelar och säljer sina pennor i mer än 100 länder. Pilots europeiska huvudkontor ligger i kommunen Allonzier-la-Caille i departementet Haute-Savoie och producerar 40 miljoner pennor samt distribuerar 100 miljoner enheter varje år i 30 länder i EMEA-regionen.

Under 2011 beslutade företaget att utöka sin europeiska distributionsanläggning genom att skaffa en lagerhanteringslösning i syfte att effektivisera sina logistikprocesser vilka hittills hanterats helt av deras ERP.

Lösningen

Efter en anbudsinfordran som inleddes våren 2012 föll valet på Reflex WMS särskilt på grund av systemets förmåga att hantera både de så kallade B2C-flödena (till butikerna) och B2B-flödena (till distributörerna i varje land i zonen). Efter en konfigurations- och inställningsfas på cirka fem månader implementerades Reflex WMS i det nya lagret under 2013.

Sedan dess har tre stora utvecklingar genomförts för att förbättra logistikprocesserna. Operatörerna har utrustats med handdatorer för att förbereda alla order från distributörerna. Företaget har för detaljhandeln implementerat ett orderplockningssystem (där tre till sex beställningar hanteras samtidigt) samt en viktkontrollösning i slutet av förberedelseprocessen i syfte att minska operatörernas rörelser inom lagret samt även antalet fel. Slutligen implementerades en algoritm för att bestämma uppströms vad en order representerar i antal pallar eller kollin för att optimera valet av transportörer i TMS.

Fördelar
  • Ökad produktivitet med nästan 60 %
  • Minskning av fel vid plockning, och därmed av rättstvister, med nästan 70 %
  • Minskning av lageravvikelser och införande av roterande inventeringar
  • Lagerhantering och övervakning av orderstatus i realtid