Operadores logísticos

Rhenus Logistics använder Reflex WMS för att erbjuda anpassade logistiklösningar

Bransch:
Logistiktjänster
Anläggningar:
42 länder, 500 anläggningar i världen, 26 000 anställda. I Frankrike: 30 logistikanläggningar och 500 000 m2 lager
Lösning:
60 % av verksamheten sköts med Reflex WMS

Vi erbjuder våra kunder möjlighet att fokusera på sin verksamhet. Vi måste kunna erbjuda större effektivitet än vad de skulle ha klarat av genom att hantera sina logistikprocesser själva. Det kräver innovation för att kontinuerligt förbättra vår servicekvalitet och vår produktivitet. Och på detta område har vi aldrig känt oss begränsade av Reflex WMS.

Egbert Maagd
VD för Rhenus Logistics France

Sammanfattning:

I mer än 15 år har Rhenus Logistics använt Hardis Groups lagerhanteringssystem för att erbjuda kundanpassade logistiklösningar. Med tiden har en verklig partnerskapsförbindelse utvecklats som skapar värde för logistikleverantören och dess kunder.

Bakgrund och mål

Rhenus Logistics erbjuder skräddarsydda logistiklösningar till sina kunder, främst inom e-handeln, detaljhandeln, konsumentprodukter, lyxvaror och läkemedelsindustrin. Dessa aktiviteter förekommer på lagret eller in situ.
För att anpassa sig till de särskilda egenskaper för lager och distribution som är specifika för varje enskild kunds verksamhet och geografiska läge har Rhenus Logistics valt att utveckla ett WMS för hela koncernen som sedan har kompletterats med ett referens-lagerhanteringssystem i varje land.

Lösningen

I Frankrike föll valet för femton år sedan på Hardis Groups lösning på grund av dess tillförlitlighet, mångsidighet och goda rykte. Idag hanteras cirka trettio logistikkontrakt – av cirka femtio totalt – med Reflex WMS, inom mycket olika verksamhetsområden: från Total (petroleumprodukter) till Bjorg, Bonneterre et Compagnie (ekologiska livsmedelsprodukter), samt företag som Isover (termisk och akustisk isolering), ADG Coleman (campingprodukter), HSS (e-handel) eller Daikin (uppvärmning och luftkonditionering).

Reflex är enkelt att konfigurera och ger varje kund den grad av anpassning som krävs för att optimera hanteringen av dess lager. Reflex kan användas till anläggningar för flera kunder och lösningen är lika tillförlitlig oavsett om företaget är stort eller litet.

Fördelar
  • Förmåga att hantera komplexa logistikaktiviteter
  • Förbättrar produktiviteten och kvaliteten på tjänsterna
  • Företagets interna team kan självständigt anpassa Reflex WMS till företagets processer utan extern hjälp
  • Konkurrensfördel i samband med anbud
  • Verklig partnerskapsförbindelse för att utveckla verktyget och skapa värde