Distribution
Produktionslogistik

Tubauto övergår från Reflex WMS C/S till Reflex WMS Web för att hantera sitt logistiklager

Bransch:
Tillverkare av garageportar och entrédörrar
Anläggningar:
Ett logistiklager på 17 500 m2
Lösning:
Reflex WMS Web

Om vi inte hade gjort detta byte skulle vi inte ha kunnat dra nytta av WCS Master-modulen som förenklar samverkan mellan WMS och WCS och gör det möjligt att styra automaten i realtid.

Sébastien Simon
Methods Manager på Tubauto SAS

Sammanfattning:

I juli 2020 övergick Tubauto från Reflex WMS C/S till Reflex WMS Web för att hantera sitt logistiklager. Tillverkaren av garage- och entrédörrar drar nu nytta av de senaste utvecklingarna av Reflex, och i synnerhet WCS Master för att automatiskt styra lagerautomat för reservdelar. Tubauto utnyttjade bytet för att övergå till ett system med handdatorer.

Bakgrund och mål

Tubauto tillverkar garageportar och entrédörrar. Företaget grundades 1933 och är en del av den tyska Hörmann-koncernen. På sin 150 000 m² stora anläggning nära Sens i departementet Yonne tillverkar företaget vipportar för den franska marknaden, utför förmontering och färdigställer sektionsdörrar tillverkade i Tyskland samt säkerställer också logistiken för alla produkter avsedda för bostäder på den franska marknaden. Av de 150 000 m2 är 11 500 m2 avsedda för produktion och 17 500 m2 för logistik av produkter och reservdelar från Tyskland.

Sedan 2015 använder Tubauto C/S-versionen av Reflex WMS för att hantera logistiklagret på 17 500 m2 och även nedströms på sina produktionslinjer för att hantera mottagningen av färdiga produkter (vipportar). Företaget övergick i juli 2020 till Reflex WMS Web för att kunna dra nytta av de senaste funktionerna.

Lösningen

Reflex WMS Web kan anslutas till annan programvara, framför allt ERP Brain, EDI för transport från Tyskland, PTV för att organisera transporter i Frankrike. Sedan slutet av februari 2021 har lagerhanteringssystemet styrt en Kardex Remstar-lagerautomat (förvaringstorn för reservdelar).

Dessutom studerar Tubauto möjligheten att använda Reflex WMS for Factory för hantering av råvaror och förbrukningsvaror uppströms i produktionen av vipportar.

Fördelar
  • Möjlighet att dra nytta av skalbarheten hos Reflex WMS Web
  • Intuitivt orderplockningssystem (RF-avläsare på Android)
  • Användningen av specifika tekniska lösningar begränsas
  • Styrning av en automat med WCS Master