Operadores logísticos

Wholesale & Logistics använder Reflex WMS för att hantera logistikverksamheten i sina olika enheter

Bransch:
Partihandel och logistiktjänster
Anläggningar:
Sex lager varav tre är automatiserade med en total yta på 38 000 m2 i Luxemburg och Belgien
Lösning:
Reflex WMS Web

Reflex är ett mycket flexibelt verktyg som gör att man kan hantera ett mycket stort antal väldigt olika objekt, typologi, storlek och rotation. Lösningen utvecklas ständigt med nya funktioner.

Thomas Chalant
VD på NewCo Log

Sammanfattning:

Logistikleverantören NewCo Log samt Fixmer och snart Lyfra-Lekkerland, grossister i Luxemburg och Belgien, hanterar verksamheten för att ta emot, plocka och sända mer än 8 000 referenser med hjälp av Reflex WMS. Hardis Groups lagerhanteringssystem styr både manuella och automatiserade orderplockningsflöden med tre olika mekaniseringssystem (WCS).

Bakgrund och mål

Wholesale & Logistics SA-koncernen är en viktig aktör i grossistledet av vardagliga konsumentprodukter i Belgien och Luxemburg och grundades 2013 som en del av diversifieringen av verksamheten medan NewCo Log är en ny enhet som erbjuder logistik- och transporttjänster. Efter att ha studerat möjligheten att utveckla ett lagerhanteringssystem internt beslutade koncernen till slut att skaffa en marknadslösning som kan hantera flera lager och flera företag samt 8 000 produkter – både livsmedel och andra produkter – av mycket olika slag (tobak, kaffe, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, godis …).

Lösningen

Valet föll snabbt på Reflex, lett av Kouka, Hardis Groups WMS-integrationspartner i Benelux-länderna, för dess flexibla konfiguration och dess förmåga att samverka med ERP för koncernens enheter och kunder. Wholesale & Logistics-koncernen tilltalades också av lösningens tillförlitlighet och möjligheten att styra manuella och mekaniserade plockningsflöden med pick-to-light, pick-to-scan eller pick-to-voice-lösningar. Lösningen implementerades under fyra månader 2013 på NewCo Logs lager i Luxemburg och är ansluten till SAP ERP hos en av logistikleverantörens kunder eller används separat.

2017 stod Fixmer, en annan enhet inom koncernen som specialiserat sig på grossisthandel i Luxemburg, på tur att få tillgång till lösningen efter att man tidigare övergått till Reflex Web. För denna andra implementering anslöts lagerhanteringssystemet till mekaniseringssystemet TWI och ERP-systemet Navision. Grossistn hanterar nu leveranser till 800 butiker (bensinstationer, oberoende butiker, massdistribution, specifika operatörer, lokala myndigheter etc.) med hjälp av Reflex.

I början av 2019 övergick den belgiske grossisten Lyfra-Lekkerland till lagerhantering med Reflex WMS. Lösningen styr de automatiska orderplockningssystemen Knapp och ABM (SSI Schaefer) och har anslutits till Navision ERP. Koncernen planerar också att se över sina processer och implementera ”track and trace”-funktionen för att följa EU:s direktiv om identifiering och spårbarhet av tobaksvaror.

Fördelar
  • Hantering av produktivitet och logistikprocesser från början till slut
  • Fullständig spårbarhet av logistikflöden och verksamhet
  • Realtidsstyrning av manuella och mekaniserade flöden
  • Samarbete med kunder tack vare e-Reflex-portalen