Reflex LMS – Labour Management System

Öka personalens produktivitet och övervaka logistikverksamheten i realtid.
Mät personalens produktivitet

Jämför hur lång tid uppgifterna tar i förhållande till den faktiska produktiviteten hos de anställda – individuellt, inom ett team eller för hela din personalstyrka.

Hitta rätt balans mellan arbetsbelastning och bemanning

Identifiera underbemannade uppgifter i realtid och omplacera operatörerna till där de behövs mest.

Optimera processer

Med ett AI-baserat system kan beställningar grupperas och plockningen optimeras baserat på avancerade kriterier som hur brådskande ärendet är, transportstopp och kartläggning av lager.

Reflex Labour Management System ger upp till

15%
högre produktivitetsvinst
20%
fler beställningar som levereras i tid
100%
automatisering av administrativa uppgifter

Mäter operatörens produktivitet

 1. Mäter prestandan för varje logistikprocess i realtid
 2. Mäter operatörens verksamhet och identifierar improduktiva arbetsuppgifter
 3. Övervakar personalens inlärningskurva

Identifierar förbättringsmöjligheter

 1. Upptäcker avvikelser i prestanda
 2. Identifierar ineffektiva processer
 3. Ställer in varningar och meddelanden
 4. Identifierar utbildningsbehov för operatörer

Omfördelar operatörer till rätt plats vid rätt tidpunkt

 1. Identifierar över- eller underbemannade uppgifter
 2. Omfördelar operatörer från en verksamhet till en annan när behoven kräver det
 3. Tilldelar rätt operatör till varje uppgift baserat på kompetens och produktivitet

Minskar förflyttningar för optimerad plockning

 1. Planerar beställningar enligt olika kriterier, t.ex. hur brådskande ärendet är och transportstopp
 2. Grupperar beställningar automatiskt när de kommer in för att hålla förflyttningarna nere på ett minimum
 3. Skickar alla beställningar i tid, även de mest brådskande

Upptäck allt som din programvara för lagerhantering kan göra för dig

Reflex LMS är bara en av de många avancerade funktionerna i Reflex WMS. Upptäck WMS med gränslösa möjligheter.

Vill du öka produktiviteten i din leveranskedja?

Begär en demo eller kontakta oss för att få veta mer