Logistikhantering för butiker, drive in-lager och dark stores

Butiker, drive in-lager, dark stores, stadslager , och  lokala/regionala lager: de lokala logistikanläggningarna blir allt fler i omnikanalernas tid då det sker stora förändringar i kundernas konsumtionsmönster. Reflex In-Store Logistics erbjuder en lager- och processoptimeringslösning för alla dessa platser. 

Hantering av lokala/regionala lager och omnikanalflöden

 

Solution 100% mobile

100 % mobil
lösning

Visibilité en temps réel

Full visibilitet och
realtidsöversikt

Préparation efficace

Effektiv
porderhantering

Réduction des ruptures en linéraire

Färre
brist-situationer

 

Med Reflex In-Store Logistics får du tillgång till en mobil lösning som löser utmaningarna hos butikerna och lokala eller regionala lager: 
  • Tillförlitlig realtidsinformation avseende logistikfrågor: försäljningsyta, lager, påfyllnad
  • Färre brist-situationer
  • Spendera mindre tid på logistiska uppgifter
  • Dynamisk schemaläggning av plock och pack utifrån leveranstider
  • Översikt över kommande order, leveranser och sändningar: click and collect, drive-in och hemleveranser
  • Hantering av flera anläggningar, kontroll av överföringar och hyll-påfyllnad

Tillförlitlig lagerinformation och färre bristsituationer

Med Reflex In-Store Logistics har du ständigt en översikt i realtid över lagersaldon och platser: i lager, butik, och stadslager.Du hittar snabbt lösningar för att undvika lagerbrist: fylla på hyllan med produkter som finns på lager, begära påfyllning, beställa en produkt i en annan butik, eller skaffa en ersättningsprodukt.

Effektiv hantering av omnikanaltjänster

Reflex In-Store Logistics hjälper till att optimera kundupplevelsen: dina försäljningsställen (butiker, drive in-lager, dark stores) ges en realtidsöversikt för online-order samt tillgängligt lager och kvantiteter och ledtider för påfyllning. Vår lösning hjälper dig även att hantera returer i butik på ett effektivt sätt.

Logistikflöden för dina butiker

Reflex In-Store Logistics förbättrar alla logistikprocesser för samtliga dina försäljningsställen (butiker,drive-in-lager, dark storesoch lokala/regional lager) när det gäller varumottagning, lager, orderberedning och sändning. Följden blir en förbättrad servicegrad, optimerade försäljningsställen och ökad produktivitet.

En rapporteringsmodul underlättar hanteringen av butikens resultat avseende avbrott, servicegrad vid orderberedning, de anställdas effektivitet etc.Boost retail outlet logistics performance

Mobil och öppen lösning

Den mobila In-Store Logistics-lösningen är tillgänglig från en laptop eller smartphone och gränssnittet är kompatibelt med dina övriga system: ERP, e-handelsplattform, kassaprogram, lagerhanteringssystem (WMS), transporthanteringssystem (TMS) med mera

Begär en demo

Kundreferenser