WCS Master: styr alla WCS från Reflex WMS

Automatisering och robotisering utvecklas i lagerverksamheter för att öka effektiviteten, hålla löftet gentemot kunden om snabba leveranser och minska arbetsbördan. Modulen WCS Master gör att alla automatiska och robotdrivna processer kan styras i realtid från Reflex WMS.

Styrning i realtid av automatiserade eller robotdrivna processer

WCS Master orkestrerar i realtid alla uppgifter som tilldelats de automatiska och robotdrivna systemen. Denna modul är direkt integrerad med Reflex WMS och har utformats för att:
  • Minska kostnader och tidsåtgång vid anslutning av Reflex WMS till alla WCS på marknaden
  • Förenkla utbytet mellan Reflex WMS och automatiska och robotdrivna system
  • Kontrollera och planera automatiska och robotdrivna processer i realtid (plockning, interntransporter, sortering, lastning, osv.)
  • Besluta om korrigerande åtgärder efter de resurser (materiella och mänskliga) som finns tillgängliga och de risker som rapporterats 
  • Påskynda implementeringen av nya automatiska flöden

 

Intégration WMS / WCS simplifiée

Förenklad integration
av WMS/WCS

Pilotage en temps réel des WCS

Kontroll av WCS
i realtid

Ordonnancement en temps réel

Schemaläggning
i realtid

Agilité pour mécaniser les processus

Automatisera processer
snabbt och smidigt

 

Förenkling av utbytet mellan WMS och WCS

WCS Master förenklar utbytet mellan Reflex WMS och alla WCS på marknaden: kransystem,  sorteringsanläggningar, plockrobotar, AGV:er, transportörer, pick-to-light, plockrobotarr, osv. De förkonfigurerade proceser och flöden som följer med Reflex WMS ger logistikanläggningar större smidighet när det gäller att införa nya automatiserade flöden.

Dashboards för resurshantering

Instrumentpanelerna (dashboards) ger en enhetlig realtidsöversikt över alla resurser (material och personal) i lager och fabriker, vilket underlättar hantering av logistikverksamheten, identifiering av onormala situationer och snabbt genomförande av korrigerande åtgärder.

Planering av logistikflöden i realtid

Kombinerat med avancerad Reflex-funktionalitet så som Order Flow Balancing (flödesplanering i realtid) och Labour Management System (dynamisk fördelning av resurser) gör WCS Master att alla flöden kan schemaläggas i realtid, oavsett om de utförs av maskiner eller operatörer.

Begär en demo