Kunder
08 December 2022

Bauhaus implementerar Reflex WMS i ett andra lager i Sverige

Efter en första framgångsrik implementering av Hardis Group lagerhanteringssystem i Norge utrustar bygg- och trädgårdskedjan Bauhaus en ny logistikanläggning för e-handel med Reflex WMS.

Grenoble, Stockholm, december 8, 2022 – Reflex Logistics Solutions (Hardis Group), utgivare av mjukvara för logistikutförande, och A2B Solutions, dess integrationspartner i Norden, meddelar att Bauhaus har installerat Reflex WMS i ett andra lager, beläget i Sickla, söder om Stockholm.

Migrering till Reflex WMS för ett lager i Sverige

Bauhaus grundades 1960 i Mannheim i Tyskland och är pionjär inom detaljhandeln för gör-det-själv- och trädgårdsartiklar. Företaget har cirka 270 butiker i 19 länder. Företaget har en stark tillväxt i de skandinaviska länderna. “För att stödja vår tillväxt vill vi använda en enhetlig plattform för att hantera våra olika lager. Vi har byggt upp ett förtroendefullt förhållande med grundarna av vår partner A2B Solutions. När de presenterade Reflex WMS för oss blev vi imponerade av lösningens funktionella rikedom och dess lättanvända grafiska gränssnitt”, säger Håkan Asp, Logistics Development Manager på Bauhaus.

Efter den första framgångsrika installationen av Hardis Group lagerhanteringssystem på en ny logistikanläggning på 15 000 m2 norr om Oslo i Norge är det nu ett svenskt lager, som varit i drift sedan 2019, som ska utrustas med Reflex WMS. Denna logistikanläggning ligger i Sickla, söder om Stockholm, och lagrar 22 000 e-handelsartiklar på 14 000 m2. På denna plats kommer Reflex att anslutas till flera system, t.ex. ERP Unistar, transporthanteringsprogrammet Logtrade och lösningen Parcelcube för automatisk mätning av paketens volym och vikt.

 

En andra implementation som bygger på erfarenheterna från Norge

När Reflex implementerades i det första lagret i Norge hade Bauhaus-teamen konfigurerat lösningen så att den även kunde uppfylla de operativa behoven för de svenska logistikplattformarna. “Många saker kunde återanvändas för den svenska anläggningen, men det finns vissa skillnader i fråga om processer och fysisk layout, vilket krävde en anpassning av konfigurationen för båda lagren. När det gäller utbildning och driftsättning kommer de norska teamen att ansvara för att utbilda sina svenska motsvarigheter i användningen av Reflex och förmedla viktiga lärdomar från deras senaste erfarenheter”, förklarar Håkan Asp.

Under de kommande månaderna kommer Reflex WMS att kopplas samman med PTV Groups transportoptimeringslösningar, SAP ERP och ett kamerasystem för godsspårning. Man överväger också att införa någon form av automation i framtiden.