Produkter
12 June 2024

Hardis Group lanserar ett kollaborativt system för hantering av reklamationer

Reflex Claim Management ger ökad operativ effektivitet i hanteringen av reklamationsärenden inom transport och logistik samtidigt som kostnaderna sänks och handläggningstiderna förkortas. Med det nya verktyget kan alla parter skicka in reklamationer med bara några få klick och dela och vidarebefordra dokument, vilket ger en snabbare och effektivare hantering av reklamationer.

Grenoble, 12 juni 2024 – Reflex (affärsenhet inom Hardis Group), som är ett ledande företag inom logistiksystem, lanserar en ny kollaborativ applikation för reklamationshantering i sin Reflex suite. Det nya systemet är framtaget för att effektivisera den operativa hanteringen av reklamationer (saknade eller skadade paket eller artiklar, försenade leveranser etc.), med en mer effektiv kollaborativ strategi från början till slut, vilket bidrar till högre kundnöjdhet. Tack vare det intuitiva gränssnittet finns det ingen inlärningskurva och det behövs ingen utbildning för att lära sig det.

Ett allt-i-ett-samarbetsverktyg för hela supply chain

Reklamationer är en naturlig del av livet i transport- och logistikbranschen och omfattar allt från skadade paket och försändelser som inte levererats till saknade artiklar, felaktiga kvantiteter, felaktiga lagerflyttar för logistikleverantörer och mycket mer. Men dessa ärenden kan behandlas snabbare och konsekvenserna mildras med hjälp av kollaborativa processer och verktyg som förbättrar kommunikationen och insynen för de olika parterna.

Reflex Claim Management möter dessa utmaningar genom att centralisera och effektivisera den operativa spårningen av reklamationer som för närvarande till största delen hanteras manuellt via e-post. Det nya verktyget är utformat för att underlätta hantering av reklamationer, kommunikation och samarbete genom hela skaderegleringsprocessen, oavsett vem som öppnar ärendet: en operatör på ett logistiklager, en budbilschaufför eller en säljare som håller på med butikspåfyllnad. ”Reflex Claim Management stöder beslutsfattande i realtid inom organisationen och dess bredare ekosystem och hjälper till att klara upp reklamationsärenden i alla led – från personen som öppnade ärendet, leverantörer och transportörer till kundtjänst och slutkunden”, förklarar Romain Louis, produktansvarig för Reflex i Hardis Group.

Översikt över funktioner i Reflex Claim Management

Reflex Claim Management innehåller följande huvudfunktioner:

  • Enkelt att fylla i varje reklamations egenskaper: ämne (order, paket, lagerflytt m.m.), personer som ansvarar för att behandla reklamationen, belopp, prioritet och hur kritiskt ärendet är
  • Operativ spårning av ärendet från första kontakten till lösningen: kollaborativa funktioner som att lägga till personer, automatiskt skicka e-post, interaktioner, delad insyn och synlighet i realtid över ärendestatus med mera
  • Integrerad, intuitiv chattfunktion som gör att alla parter kan skriva meddelanden och lägga till foton, dokument och andra bilagor
  • Konfigurerbart arbetsflöde för reklamationshantering: användaren kan definiera steg, prioritering av lösningar och behörigheter (attribut, reklamationsstatus med mera)

En ny rapporteringsfunktion, som blir tillgänglig om några månader, kommer att ge en heltäckande översikt över alla reklamationsärenden och relaterade kostnader. Den kommer dessutom att göra det möjligt för användarna att upptäcka möjligheter till förbättringar och potentiellt identifiera återkommande problem eller avvikelser och vidta korrigerande åtgärder som en del av en kontinuerlig förbättringsprocess.

Du kommer åt Reflex Claim Management-systemet, som är mer användarvänligt än ett ärendehanteringsverktyg i SaaS-läget på Google Cloud. Det är kompatibelt med alla lagersystem (WMS, inklusive Reflex WMS), transporthanteringssystem (TMS) och leveransspårningssystem.