Företag
22 March 2023

Hardis Group presenterar en omsättning på mer än 150 miljoner euro

Hardis Group uppnådde en total omsättning på 156 miljoner euro år 2022, vilket är en ökning med nästan 18 % jämfört med 2021. Under 2023 är koncernens ambition en fortsatt stadig tillväxt, både organiskt och genom förvärv, i så väl Frankrike som internationellt.

Grenoble, 22 mars 2023 – konsult- och IT-tjänstebolaget Hardis Group, Salesforce-aktör och oberoende systemleverantör, meddelar att den totala omsättningen för räkenskapsåret 2022 har ökat med nästan 18 procent, vilket överstiger det ursprungliga målet på 150 miljoner euro. Koncernen har genomgått en stark internationell expansion, särskilt i samband med utvecklingen av verksamheten kring logistik programvaran Reflex. År 2023 räknar företaget med att uppnå en total omsättning på 190 miljoner euro, vilket innebär en tillväxt på 22 % samt att anställa 360 nya medarbetare.

2022: ökad internationell tillväxt, både organiskt och genom förvärv

Bland de viktigaste höjdpunkterna för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022 framhåller Hardis Group framför allt:

  1. En kraftig ökning av verksamheten kopplad till logistik programvaran Reflex: 16 % ökning totalt och 46 % internationellt, för dotterbolagen i Nederländerna, Spanien och Polen.
  2. En 67-procentig ökning av verksamheten kopplad till implementering av Salesforce i Frankrike och Workplace från Meta; den europeiska dynamiken inleddes genom förvärvet av Cloudity i slutet av året.
  3. En ökning med 10 % avseende vår digitala verksamhet.

Vår tillväxt, i alla våra verksamheter, ligger långt över IT-marknadens tillväxt, som av Numeum beräknas till 7,5 % för 2022”, betonar Yvan Coutaz, generaldirektör för Hardis Group.

Våra kunders förtroende är en viktig del av vår utveckling” , tillägger Nicolas Odet, vd för Hardis Group. På så sätt ökar vi antalet projekt med flera olika verksamheter: konsulttjänster, integrering av branschspecifika lösningar eller tekniska lösningar, move to cloud, Reflex och mycket mer.

Höjdpunkter för 2022

  1. Januari 2022: Undertecknande av ett samarbete med A2B Solutions som erbjuder konsult- och integrationstjänster kring Reflex-programvaran i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.
  2. Mars 2022: Förvärv av Carrenet, en Salesforce-integratör baserad i Parisregionen.
  3. November 2022: Förvärv av Cloudity, en Salesforce-integratör i Polen som även finns i DACH-regionen och de skandinaviska länderna. Alla team som arbetar med Salesforce-integration har nu samlats i en ny struktur under varumärket Cloudity.

På den icke-finansiella fronten var 2022 ett tillfälle för Hardis Group att öka sina initiativ för socialt ansvarstagande för att minska miljöavtrycket av sin egen och kundernas verksamhet, stärka mångfald och lika möjligheter samt integrera genom utbildning. Några exempel: ett koldioxidavtryck i fransk skala, The Climate Fresk-workshoppar, skapande av en ansvarsfull digital verksamhet, rekrytering av fler kvinnliga medarbetare, sysselsättning till personer med funktionshinder, samarbete med École 42 Lyon et Simplon samt med föreningen DesCodeuses.

2023: fortsatt internationell expansion

För 2023 räknar Hardis Group med att omsättningen kommer att öka med 22 procent till över 190 miljoner euro. Utvecklingen av verksamheten bör drivas av internationella projekt och av synergier mellan de olika verksamheterna (rådgivning, data, handel, logistik och molnverksamhet), i Frankrike och internationellt, med både stora och medelstora företag. ”Vi fortsätter våra initiativ för att stärka vår närvaro i Europa, både organiskt och genom externa förvärv, och vi ökar vår kapacitet för att stödja våra kunders utveckling i USA och Asien, särskilt med våra integrations-partner”, förklarar Nicolas Odet.

De första höjdpunkterna för 2023

  1. Mars 2023: Förvärv av Sislog, ett spanskt företag som erbjuder lagerhanteringssystem (WMS). Hardis Group Iberia har nu 75 anställda och har blivit ledande på den iberiska WMS-marknaden.
  2. Mars 2023: Ny SaaS-utveckling av Reflex tillgänglig på Google Cloud. Lansering av en ny lösning, Reflex Visibility, som stödjer implementeringen av en gemensam och enhetlig leveranskedja, synlighet i realtid samt övervakning av logistikverksamheten.

För att uppnå dessa mål kommer Hardis Group att fortsätta att investera i att locka nya talanger och behålla sina medarbetare i företaget. ”Under 2022 har vi anordnat 5 200 utbildningstillfällen, vilket är en ökning med 15 % jämfört med 2021. Vi kommer att fortsätta i den här riktningen för att förbättra våra medarbetares kompetens, både när det gäller kunskap och sociala färdigheter“, förklarar Yvan Coutaz. Företaget planerar att under 2023 anställa 360 nya medarbetare i Frankrike och i sina dotterbolag utomlands.

När det gäller CSR-politiken kommer Hardis Group, utöver de initiativ som genomförs internt (lika möjligheter, inkludering av personer med funktionshinder, ansvarsfull digital teknik med mera), gradvis att integrera denna policy i sin verksamhet och i det sätt man levererar sina tjänster till sina kunder.