Kunder
11 April 2023

NP Nilsson använder Reflex WMS i sitt nya logistikcenter i Förslöv

Bygghandelskedjan NP Nilsson som också producerar prefabricerade trä-lösningar har anlitat A2B Solutions för att implementera Reflex WMS lagerhanteringsprogram i sitt helt nya logistikcenter på 9 000 m2 i Vistorp industriområde i skånska Förslöv, nära ett av företagets produktionscenter.

Grenoble, Stockholm, 11 april 2023 – Reflex (Hardis Group) systemleverantör av programvara för logistikprocesser och A2B Solutions, Hardis Groups integrations-partner i Norden, meddelar att NP Nilsson har valt Reflex WMS för att optimera sina logistikprocesser och förbättra kvaliteten på den service man erbjuder sina kunder.

NP Nilsson grundades 1907 och är både en bygghandelskedja med sju butiker och tillverkare av takstolar, väggelement och prefabricerade lösningar av trä. Familjeföretaget har 170 anställda och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

Ett WMS för att hantera ett modernt logistiklager

Som en del av sin strategiska plan MoBy, vilket står för ”Morgondagens bygghandel”, vill NP Nilsson införa effektivare logistikprocesser. Därför beslutade företaget att bygga ett nytt 27 000 m2 stort logistikområde i Förslöv med en byggnad på 9 000 m2 som är utrustad med 4 000 ställ för byggmaterial. NP Nilsson behövde en stabil programvara för lagerhantering för att optimera processerna för ankommande gods, lagring av material, orderhantering och frakt åt sina butiker, privatkunder och kunder i byggbranschen.

Vi konsulterade flera WMS-leverantörer. Vi ville ha en lösning som kan hantera det som är viktigt idag och det som är önskvärt imorgon för att kontinuerligt kunna optimera våra logistikprocesser, framför allt orderhanteringen. Vi valde Reflex WMS på grund av dess användarvänlighet, de många funktionerna och att det så snabbt kunde tas i bruk av vår logistikpersonal. Dess flexibilitet att hantera stora volymer av skrymmande material var också en avgörande faktor i vårt val”, förklarar Johan Nidelius, CINO på NP Nilsson Trävaru AB.

Implementering utförd av A2B Solutions

Valet av Reflex WMS motiverades också av A2B Solutions expertis, professionalism och erfarenhet av WMS-integration”, fortsätter Johan Nidelius.

NP Nilsson har som mål att kunna leverera beställningar från det nya lagret i slutet av sommaren 2023. Flytten av produkter till den nya anläggningen, slutförandet av orderhanteringsprocesserna och implementeringen av Reflex WMS kommer att ske under sommarsemestern 2023 då det är lugnare i byggbranschen.