Företag
15 March 2023

Hardis Group lanserar Reflex för Google Cloud och presenterar nya funktioner

Det finns nu en ny SaaS-version av Reflex programvara anpassad för det offentliga molnet på Google Cloud. Den innehåller en ny lösning med namnet Reflex Visibility som stödjer implementeringen av en gemensam och enhetlig leveranskedja, synlighet i realtid samt övervakning av logistikverksamheten.

Grenoble, 16 mars 2023 – den oberoende systemleverantören Reflex (Hardis Group) som erbjuder mjukvara för att hantera och övervaka logistikverksamhet, meddelar att företagets programvara för att optimera logistikverksamheten på alla typer av anläggningar (lager, butiker, fabriker, drive-in-lager med mera) nu finns tillgänglig i en SaaS-utgåva som är särskilt anpassad för Google Cloud. Den har utökats med tre nya moduler: Unified Inventory, Order Tracking och Control Tower. Lanseringen åtföljs av en ny version av RF-programmet för Android.

Dessa nya funktioner är en del av Reflex pågående ambition att erbjuda marknaden lösningar som är utformade för att göra det lättare att samarbeta inom leveranskedjan och göra den mer effektiv och hållbar samt att förbättra sin portfölj för att bli europeisk ledare inom lösningar för leveranskedjan.

Ny utgåva av Reflex SaaS för det offentliga molnet Google Cloud

Den nya SaaS-utgåvan av Reflex som är anpassad till det offentliga molnet bygger på 30 års forskning och utveckling samt på de många funktionerna i den tidigare versionen. Den har utformats för att ge företag en snabbare avkastning på investeringen: snabbare implementering, enkel integrering med informationssystemet samt minskade infrastruktur- och underhållskostnader. Den nya utgåvan är tillgänglig i hela världen, går snabbt att implementera och garanterar också en stark skalbarhet med en utbyggbar lösning som anpassar sig till kundernas krav och förändringar.

Förutom garanterad tillgänglighet och serviceåtaganden erbjuder Reflex SaaS för Google Cloud höga nivåer av säkerhet, stabilitet, anpassningsförmåga och användarvänlighet vid hantering av distributionsverksamheten.

Denna nya utgåva anpassad till det offentliga molnet är ett viktigt led i arbetet att stödja våra kunder i deras logistikutmaningar och för att uppnå vårt mål att göra Reflex ledande inom logistiklösningar i Europa. Detta underlättar implementeringen på global nivå och erbjuder en optimal totalkostnad, med garanterad tillgänglighet och serviceåtaganden”, förklarar Florent Boizard, Head of Reflex Logistics på Hardis Group.

Reflex Visibility: Samarbete i leveranskedjan och synlighet i realtid

Reflex Visibility är resultatet av intern forskning och utveckling och samarbete med flera industrikunder, återförsäljare och logistikföretag. Nytillskottet Reflex Visibility syftar till att uppgradera lagret med en uppsättning verktyg som är utformade för att underlätta logistikhantering, samarbete och datadelning i realtid hos företag och i deras nätverk.

Tre moduler i den nya lösningen är redan tillgängliga via en samarbetsportal:

  1. Unified Inventory: global och exakt synlighet samt realtidssynlighet av lagren i hela logistiknätverket (centrallager och förortslager, butiker, fabriker, partner osv.).
  2. Order Tracking: Synlighet i realtid och genom hela beställningsprocessen, från beställning till leverans.
  3. Control Tower: Komplett prestandahantering i alla led av och på alla anläggningar i leveranskedjan samt delning av logistikrelaterade nyckeltal med nätverket av aktörer (leverantörer, kunder och partner).

Reflex Visibility föddes ur följande observation: kundkraven, trycket avseende kostnader och tidsfrister samt de många risker som påverkar leveranskedjan gör att varje logistikanläggning inte längre kan arbeta ”isolerat”. Logistikverksamheten omfattar nu en mängd olika anläggningar och partner som behöver verktyg som ger en enhetlig vy i realtid för att få samarbetet att fungera på ett optimalt sätt”, förklarar Florent Boizard.

Den nya komponenten i Reflex, som tas i drift om ett par veckor, bygger på en öppen datamodell som gör det möjligt att centralisera data från flera olika system: ERP, WMS, TMS, e-handelsplattform, butikssystem … Standarddatamodellen kan kompletteras för att tillgodose alla behov.

De tre första samarbetsblocken i Reflex Visibility kommer att färdigställas i framtiden. Det planeras exempelvis en modul för gemensam hantering av tvister under de kommande månaderna.

Ny design av RF-programmet för Android

Den nya utgåvan åtföljs av en ny version av RF Android-programmet med syfte att ge bättre ergonomi och öka produktiviteten. Det grafiska gränssnittet har omarbetats för att underlätta navigering mellan processerna, reducera utbildningstiden och minska belastningen på ögonen (genom att välja ett mörkt tema). Programmet interagerar nu i realtid med de uppkopplade enheter som används på logistikanläggningarna (robotar, sändningssignaler, plockning, Pick-by-Light och Put-to-Light eller till och med uppkopplade vågar och uppkopplade handskar) för att förbättra arbetsförhållandena och driftseffektiviteten.