Företag
Produkter
26 January 2022

Reflex har inlett ett samarbete med Digilo för övervakning i realtid av lastning av lastbilar på logistiklager

Reflex Logistics Solutions har inlett ett samarbete med Digilo, medutvecklare och distributör av Scanless Dock Control, en lösning för övervakning i realtid av lastning av lastbilar med hjälp av Bluetooth-beacons (iBeacons) som placeras på portarna till lastkajerna. Enligt detta avtal kommer lösningen, integrerad i Reflex WMS i form av en modul kallad Epyo, att installeras och stödjas av Digilo i hela Europa.

Grenoble, München, 26 januari 2022 – programvaruföretaget Reflex Logistics Solutions (Hardis Group) inleder ett samarbete med Digilo GmbH, distributör av Scanless Dock Control, en lösning för övervakning i realtid av lastning på logistiklager som sker med hjälp av iBeacon-teknik. Lösningen tilldelades innovationspriset på Transport & Logistics Innovation Week 2019 och har i över två år integrerats i Reflex WMS lagerhanteringssystem via Epyo-modulen. Fram till dess hade den ett begränsat stöd utanför Frankrike. Tack vare detta samarbete kommer lösningen att kunna implementeras och stödjas i hela Europa.

Digilo: iBeacon-teknik inom logistik

Digilo skapades i början av 2021 av Gilles Tassery, grundare och VD för det franska företaget E-Dentic SAS och Nicolas Lassal, tidigare innovationsansvarig hos en stor tysk logistikleverantör som båda var övertygade om att iBeacon-tekniken skulle revolutionera logistiksektorn. Digilo och E-Dentic har utvecklat lösningen Scanless Dock Control som gör att operatörer inte behöver läsa streckkoder på portarna när de lastar pallar på lastbilarna tack vare Bluetooth-signaler som placeras på portarna till lastkajerna. Denna innovation är sedan mer än två år tillbaka en standardintegrering i Reflex WMS i form av en modul kallad Epyo.

Digilo är baserat i München i Tyskland och distribuerar och stöder lösningar som har utvecklats tillsammans med E-Dentic i hela Europa. Samarbetet mellan Hardis Group och Digilo kommer att göra det möjligt att stödja Epyo-modulen utanför Frankrike. ”Flera av våra kunder har redan infört den här lösningen i Frankrike. Detta samarbete garanterar våra kunder i många länder att vår Epyo-modul stöds i hela Europa”, vilket är en del av den kraftiga tillväxten av vår internationella verksamhet, förklarar Aude Santangelo, Partnership Manager på Reflex Logistics Solutions.

Scanless Dock Control – tryggar lasten och ger förbättrad servicekvalitet

Scanless Dock Control-lösningen bygger på den innovativa och billiga iBeacons-tekniken, och två Bluetooth Low Energy (BLE)-beacons installeras mitt emot varandra på vardera sidan av portarna på lastkajen. De sänder ut exakta Bluetooth-signaler som tas emot och analyseras i realtid av operatörernas mobila terminaler. När operatören har skannat den pall som ska lastas i lastbilen valideras lastningen automatiskt i realtid så snart terminalen som används för att skanna pallen passerar genom rätt port på lastkajen. Reflex WMS informeras sedan omedelbart om att lastningen har utförts som planerat. Omvänt, om pallen inte har passerat genom rätt port valideras lastningen inte och operatören kan då inte skanna någon ny pall förrän den förväntade åtgärden har utförts.

Med vår lösning Scanless Dock Control elimineras risken för fel helt och hållet. Ingen lastbil kan lämna lagret utan att vara fullastad. Det är heller inte längre möjligt att lasta en pall på fel lastbil. Samtidigt vinner operatörerna avseende ergonomi och produktivitet”, förklarar Nicolas Lassal, CEO för Digilo GmbH.

En avkastning på investeringen på mellan tre och sex månader.

Scanless Dock Control används redan i över 20 lager (500 lastkajer). IBeacon-tekniken kräver inga stora investeringar, varken i inköp eller underhåll, och det krävs inga större förändringar av byggnadens infrastruktur eller informationssystem. Som ett resultat av detta ser företag som har implementerat systemet i genomsnitt en avkastning på investeringen efter tre till sex månader, främst på grund av att lastningsfel, tillhörande straffavgifter och extra transportkostnader elimineras.

Reflex Logistics Solutions är det första företag som erbjuder ett lagerhanteringssystem som integrerar Scanless Dock Control-lösningen i sitt WMS. För att bättre förstå hur lösningen fungerar kan du titta på en video på länken nedan: