Kunder
13 April 2022

Reflex stödjer Raja Group diversifiering och globala utveckling

Efter Frankrike, Belgien och Storbritannien kommer Raja Group nu att implementera lagerhanteringslösningen Reflex WMS i Polen, Spanien och Sverige under 2022 och 2023. Den europeiska ledaren inom distribution av förpackningar, varor och utrustning för företag kommer att dra nytta av Hardis Groups tvärgående och lokala kapacitet och kompetens i hela Europa.

Grenoble, 13 april 2022 – Programvaru- och tjänsteföretaget Reflex Logistics Solutions (Hardis Group) meddelar härmed att Raja Group kommer att implementera Reflex lagerhanteringssystem i sina nya distributionscenter i Europa. Valet av Reflex WMS är en del av ett allmänt optimerings- och harmoniseringsprojekt av koncernens verktyg, flöden och logistikprocesser i europeisk skala i syfte att hålla två huvudlöften: lagergaranti för de 300 000 produkter som marknadsförs samt leverans inom 24 till 48 timmar var som helst i Europa.

För denna B2B-specialist inom distribution av förpackningar, varor och utrustning är dessa nya implementeringar en möjlighet att definiera en kärnmodell som är gemensam för hela koncernen och som integrerar nya funktioner, såsom automatisering av planering och dynamisk omfördelning av resurser under dagen.

Marknadsföring av alla produktlinjer i hela Europa

Raja Group grundades 1954 och är en familjeägd koncern som nu är ledande i Europa inom distribution av förpackningar, varor och utrustning för företag. Företaget finns i 19 länder i Europa och betjänar mer än en miljon kunder, från småföretag till multinationella företag inom alla verksamhetssektorer. Företaget marknadsför 300 000 produkter via e-handelssajter, kataloger, callcenter samt ute- och innesäljare. Man förlitar sig på 15 distributionscenter med totalt 400 000 m2 lager för att kunna leverera var som helst i Europa inom 24/48 timmar.

För att stärka sin position som multispecialist i Europa beslutade Raja Group, efter förvärv av flera europeiska företag (JPG, Bernard, Mondoffice och Kalamazoo 2019 samt Viking 2021), att slå samman produktsortimenten från alla företag i koncernen. ”Alla produktlinjer kommer nu att marknadsföras av alla företag i koncernen. Detta innebär att vi måste skapa ett nätverk av våra 15 distributionscenter för att kunna skicka ut beställningar från rätt logistikplattformar. Och detta kräver också att våra IT-verktyg harmoniseras: ERP, orderhanteringssystem (Order Management System, OMS), lagerhanteringssystem (Warehouse Management system, WMS), transporthanteringssystem (Transport Management System, TMS), styrning av flöden etc.”, förklarar Anthony Saussaye, Group Logistics Director på Raja Group.

Valet föll på Reflex WMS

För att genomföra den digitala omvandlingen av sin leveranskedja har Raja Group gått igenom alla sina befintliga verktyg. Under 2021 definierade man en färdplan: ett enda OMS och ERP kommer att implementeras i hela koncernen medan system för hantering av lager, transport och processer kommer att effektiviseras.

Efter att Raja Group övervägt de olika företag som man tidigare hade arbetat med beslöt man sig för att återigen samarbeta med Hardis Group vars Reflex WMS-lösning hade implementerats på tre platser i Frankrike sedan början av 2000, i en anläggning i Belgien sedan 2012 och i en anläggning i Storbritannien sedan 2020. ”Reflex uppfyllde både våra nuvarande och framtida behov väl. Och Hardis Group-teamets förmåga att erbjuda oss både global och lokal support övertygade oss.”, förklarar Anthony Saussaye.

Konkret kommer Reflex WMS att implementeras under 2022 och 2023 i anläggningar i Polen, Sverige och Spanien som för närvarande inte har något WMS. På de platser där man redan har ett WMS kommer den senaste uppdateringen att installeras så att logistikteamen kan dra nytta av den senaste utvecklingen.

Definition av en kärnmodell för att effektivisera implementeringarna 

Implementeringen av Reflex WMS inleddes under 2021 och kommer att genomföras i flera steg. ”Vi håller just nu på att definiera kärnmodellen för de anläggningar med lägst volym och minst komplexa flöden och processer. När de väl har etablerats kommer vi att kunna börja använda Reflex snabbare på dessa anläggningar. Särskilt eftersom vi efter Polen, Spanien och Sverige planerar att börja använda Reflex i ett nytt lager i södra Frankrike och i nya lager som kan komma att växa fram i Europa”, berättar Anthony Saussaye.

I alla dessa anläggningar kommer Raja Group att implementera Exlabel-modulen för redigering av etiketter, transportdokument och EDI-meddelandefiler i enlighet med kontraktshandlingarna för alla europeiska bud- och expresstransportörer som de olika dotterbolagen samarbetar med. Dessa projekt är också en möjlighet för distributören att optimera sina strategier för att planera och distribuera sina resurser, med huvudmålet att hantera beställningarna allteftersom de kommer in. I detta sammanhang kommer koncernen att kunna använda sig av de allra senaste utvecklingarna av Reflex, framför allt modulen Labour Management System, en lösning för resurshantering, produktivitetsmätning och prestandaoptimering som dynamiskt omfördelar resurser dit behoven uppstår, samt funktionen Order Flow Balancing.

Avslutningsvis fick Raja Group genom detta projekt möjlighet att se över sin hostingstrategi för logistiklösningen och sedan 2021 driftas Reflex WMS i Hardis Groups molnlösning.