Produkter
31 March 2021

Virtual Warehouse – den nya funktionen i Reflex WMS för konfiguration och visuell övervakning av logistikanläggningar

Virtual Warehouse, a new feature included as standard in Hardis Group’s Reflex WMS warehouse management software, can be used to create a graphic representation of logistics warehouses and plant storage zones. The high-precision mapping functionality supports easier system configuration, real-time management, and continuous improvement across sites and operational processes. 

Grenoble, 31 mars 2021 – Hardis Group, digitalt konsultföretag och programvaruleverantör, uppgraderar sin lagerhanteringssystem Reflex WMS med en ny grafikfunktion för logistikanläggningar. Denna nya funktion har fått namnet Virtual Warehouse och ska göra det möjligt för logistikansvariga att kartlägga lager och magasin i fabriksanläggningar, för att snabbare kunna konfigurera och implementera Reflex WMS samt övervaka verksamheten visuellt i realtid.

Skapa exakt grafik för logistikanläggningar, hela vägen fram

Det främsta syftet med Virtual Warehouse är att möjliggöra enklare och snabbare konfiguration av Reflex WMS, och samtidigt minska risken för konfigurationsfel. Med det praktiska grafiska gränssnittet kan användaren skapa verklighetstrogna grafiska framställningar som återspeglar logistikanläggningen – gångar, nivåer, placeringar, driftzoner, utvecklingsområden, extraförvaring osv. Det går även att importera färdiga anläggningsplaner som du sedan kompletterar själv. ”Kartläggningen är exakt och det är dessutom möjligt att köra optimeringsmotorerna i realtid. Till exempel möjliggör inställningarna för vägnätet i lagerbyggnaden smart omorganisering av arbetsuppgifter med hänsyn till avstånd och trafikflöde”, förklarar Pauline Poissonnier, produktansvarig på Reflex Supply Chain Solutions, Hardis Group.

Förutom att garantera exakt återspegling av verkligheten i den färdiga konfigurationen, ger Virtual Warehouse logistikansvariga den flexibilitet, självständighet och smidighet som krävs när organisationen förändras (nya zoner, processer osv.) eller när mindre ändringar sker ofta. Detta är inte ovanligt för logistikverksamheten i fabriker, där vissa placeringar och konfigurationer beror på produktionsplaneringen och regelbundet måste anpassas.

Visualisering och hjälp vid verksamhetsbeslut

Samtidigt möjliggör grafiska bilder en mer detaljerad hantering av anläggningen och löpande optimering. Med andra ord hjälper Virtual Warehouse de ansvariga att fatta bättre beslut angående verksamheten och anläggningens drift. De får en översikt i form av färgdiagram som i realtid ger en visuell representation av anläggningens aktivitetsfördelning, vilket hjälper ansvariga att identifiera flaskhalsar och ojämnheter mellan olika centrala lageraktiviteter samt eventuella risker till följd av ojämna verksamhetsflöden.

För närvarande kan färgdiagrammet ”rörelser att verkställa” redan användas, medan färgdiagrammen ”platsfyllnadsgrad” och ”plockfrekvens” håller på att tas fram.

Målet är att fortsätta utveckla denna modul, i synnerhet att lägga till logisk systemanalys och simulering av historiska data för att kunna vidta korrigerande åtgärder (exempelvis optimera avstånd vid omorganisering av utrymmen, förbättra resursfördelningen, omorganisera zoner osv.).