Reflex Logistics by Hardis Group

Digitala logistiklösningar som kopplar samman människor och företag i en föränderlig värld

Reflex Logistics är en affärsenhet inom Hardis Group, ett IT-lösnings- och tjänsteleverantör med kontor i Frankrike, Spanien, Nederländerna, Polen, Sverige och Tyskland.

Reflex tillhandahåller programvara och tjänster för att optimera och styra nätverk för leveranskedjor och logistikflöden. Vår modulära programvara erbjuder lösningar för logistikhantering i alla typer av anläggningar (lager, fabriker, butiker och stadsnära lager) samt för synlighet och samarbete i leveranskedjan.

Med 30 års erfarenhet har Reflex programvara möjliggjort tillförlitlig, effektiv och smidig logistikverksamhet vid mer än 1 500 anläggningar över hela världen.

Det är vår mission att utforma innovativa, flexibla och öppna lösningar som ständigt anpassar sig till de senaste logistikutmaningarna.

30
år
67 milj. EUR
intäkter
350+
kunder
550
anställda
25
länder

Vår historia

Lagerhanteringslösning Reflex WMS (Warehouse Management System) lanserades för första gången 1994. Sedan dess har Reflex-systemet vuxit för att hantera utmaningar i logistikhanteringen i alla typer av anläggningar, liksom de senaste behoven av omnikanaler och samarbete i leveranskedjan.

1984 - Hardis Group grundas

Hardis Group, Reflex Logistics moderbolag, grundas.

1990-talet

1994: Reflex WMS lanseras
Reflex WMS (Warehouse Management System) lagerhanteringssystem har från början utformats med och för 3PL-företag. Detta ursprung fortsätter att påverka utformningen av vår programvara som är byggd för att kunna anpassas till alla branscher och företagsstorlekar.

1996: Reflex WMS expanderar till nya branscher
Reflex fortsätter att införliva moduler och funktioner för att möta nya sektorer – detaljhandel, stormarknader, tillverkningsindustrin med mera – och börjar tillgodose behoven hos företag med intern logistikhantering.

2000-talet

De första partnerskapen med mjukvaruintegratörer
Reflex Logistics driver på sin expansion genom att samarbeta med mjukvaruintegratörer. Idag har Reflex integratörsnätverk verksamhet över hela världen.

2010-talet

2012: Reflex WMS SaaS släpps
Lösningen finns i Hardis Groups privata moln.

2015: Den autonoma inventeringsdrönaren Eyesee uppfinns

2017: Det första internationella dotterbolaget Hardis Group Iberia öppnas

2017: Reflex In-Store lanseras
För att möta de nya utmaningarna som omnikanalerna och decentraliserad logistik för med sig lanseras en ny programvara som är anpassad till nya logistikområden – butiker och stadsnära lager.

2018: Hardis Group Benelux öppnas

2020-talet

2020: Reflex WMS for Factory lanseras
Funktioner som utformats för att hantera logistik i tillverkningsindustrin införlivas i Reflex WMS.

2021: Hardis Group Polska öppnas

2023: Reflex släpps på Google Cloud-plattformen

2023: Reflex Visibility, en samarbetsplattform för leveranskedjan, lanseras
Tre lösningar för synlighet och samarbete i leveranskedjan lanseras: Reflex Control Tower, Reflex Order Tracking och Reflex Unified Inventory.

Reflex Logistics, Hardis Groups enhet med fokus på leveranskedja

Reflex Logistics är en enhet inom Hardis Group, en företagsgrupp som specialiserar sig på programvarudesign, IT-tjänster, konsulttjänster och Salesforce-implementering.

  • 40 år
  • 1 700 anställda
  • 186 miljoner euro i intäkter 2023

Jobba med oss

Vi är ett mångkulturellt team med 450 personer och kontor i fyra länder.

Vill du jobba med oss?

Beställ en demo eller kontakta våra experter.