Reflex Academy: platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Reflex Academy oferuje naszym klientom i partnerom szkolenia online, które ułatwiają samodzielne nabywanie wiedzy z zakresu wykorzystania naszego pakietu rozwiązań do obsługi logistyki Reflex.

Platforma dedykowana naszym klientom

Z naszych stale rozszerzanych szkoleń online, dostępnych w języku francuskim i angielskim, można skorzystać w każdej chwili za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Umożliwiają każdemu uczestnikowi:

  • Poszerzanie umiejętności we własnym tempie oraz kontrolowanie postępów
  • Uczenie się na podstawie treści łączących teorię i praktyczne przypadki 
  • Nieograniczony dostęp do treści i możliwość powrotu do konkretnego punktu w dowolnym momencie
  • Sprawdzanie zdobytej wiedzy za pomocą quizów i ciągłe szkolenie się w zakresie zmian wprowadzanych do systemu Reflex

Autonomie des utilisateurs

Samodzielność
użytkowników

Gain de temps de formation

Skrócenie czasu
szkolenia

Wciągające i ciekawe
szkolenia

Stały
rozwój

„Szkolenie wstępne”

Kurs „Szkolenie wstępne” obejmuje kluczowe pojęcia i funkcje pakietu Reflex.

Ponad 25 krótkich modułów skoncentrowanych wokół tematów operacyjnych (odbiory, kompletacja, inwentaryzacja itp.) wraz z praktycznymi ćwiczeniami i scenariuszami, co ułatwia ich zrozumienie. Quiz złożony z trzech do pięciu pytań – wraz z natychmiastowymi odpowiedziami – umożliwia sprawdzenie zdobytej wiedzy.

„Szkolenie z konfiguracji”

Kurs „Szkolenie z konfiguracji” umożliwia zrozumienie i przeprowadzenie ponad 120 różnych konfiguracji oraz rozpoznanie kolejności, w jakiej należy je tworzyć. Forma jest dostosowana do stopnia skomplikowania konfiguracji: tutorial, video, moduł itp.